FORUM OVER INTERNATIONALE COMPETENTIES IN HET CURRICULUM, TOOLS & TRY-OUTS

Hogeronderwijsinstellingen staan voor de opdracht om 33% studentenmobiliteit te bereiken, om bij de studenten de internationale competenties te valoriseren en zichtbaar te maken. Wat met de studenten die niet internationaal mobiel zijn – welke mogelijkheden wordt hen geboden om internationale competenties te ontwikkelen? Hoe dient de internationalisering van het curriculum gerealiseerd te worden? Hoe moet dit gepland worden? Instrumenten worden daartoe aangereikt door mensen uit het werkveld op het forum Internationale competenties in het curriculum, Tools & Try-outs, georganiseerd door Flanders Knowledge Area, in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming, de leden van het Forum ADINSA en met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfondsproject 2011/27 Internationale competenties (ICOM) van de Associatie KU Leuven en het PWO Catalyst project Thomas More.

Het forum heeft plaats op donderdag 7 november 2013 in het Hendrik Consciencegebouw te Brussel en is bedoeld voor beleidsmakers, curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en personeel van de diensten kwaliteitszorg.

Het programma vangt aan met een key note speech door em. prof. Dr. Guido Langouche, KU Leuven, departement Natuurkunde en Sterrenkunde, Instituut voor Kern- en Stralingsfysica, en voormalig vice-voorzitter van de NVAO: Bekrachtigen van impact. Mobiliteit en I@H mainstream in het curriculum.

Aansluitend volgen twee video boodschappen:

  • van Betty Leask, tot voor kort Associate Professor, Business Services, University of South Australia, en momenteel Executive Director, Learning and Teaching, La Trobe University, over het belang van het inbouwen van internationale competenties in het curriculum.
  • van Darla Deardorff, directeur van de Association of International Education Administrators, Duke University, over het belang van de interculturele competentie in het kader van employability en van het wereldburgerschap.

Vervolgens wordt in parallelsessies gerapporteerd over twee projecten:

  • het Onderwijsontwikkelingsfondsproject 2011/27 Internationale competenties (ICOM) van de Associatie KU Leuven ontwikkelde een kader rond internationale leerresultaten met daarin een lijst van internationale competenties. Deze lijst werd onder andere getoetst door voor- en nametingen bij (uitwisselings)studenten. ICOM-leden Michaël Joris (KHLim), Karine Hindrix (KHLeuven) en Koen Korevaar (Thomas More Antwerpen) rapporteren over het kader.
  • het PWO-project IC Catalyst van Thomas More onderzocht de ontwikkeling van interculturele competentie bij (uitwisselings)studenten, en voorziet in een systematisch onderbouwd feedbacksysteem. Jo Bastiaens, als docent en onderzoeker verbonden aan de Thomas More Hogeschool, en momenteel projectleider voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bij de VLHORA, stelt het kader voor dat ontwikkeld werd om de kwalitatieve opvolging en begeleiding naar interculturele competentiegroei een plaats te geven.

In de namiddagsessies wordt work-in-progress voorgesteld:

1. Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten in de kinesitherapie

Door Filip Staes, programmadirecteur Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, K.U. Leuven.

Een verhaal over een nieuw opleidingsonderdeel om internationale aspecten meer te verankeren in de opleiding ReVaKi, waarin de studenten kennis en inzichten verwerven over de plaats in de gezondheidszorg en de uitvoering van de revalidatie in verschillende werelddelen en culturen inclusief ontwikkelingslanden en de vierde wereld.

2. Internationalisering in de opleiding verpleegkunde

Door Peter De Wachter, coördinator opleiding verpleegkunde, Thomas More Mechelen.

De opleiding verpleegkunde van Thomas More Mechelen heeft de afgelopen jaren expliciet ingezet op het internationaliseren van het curriculum. In deze workshop worden de motieven voor en resultaten van dit initiatief toegelicht. Waarom is internationalisering belangrijk voor verpleegkundigen in Mechelen? Wat leverde dit initiatief concreet op? Op welke moeilijkheden werd gestuit in het proces van het internationaliseren van het curriculum? Ter sprake komen onder andere het gebruik van een meetinstrument voor interculturele competentie, het aanduiden van internationale leerresultaten in de ECTS-fiches, het meten en creëren van draagvlak bij docenten, en het organiseren van bijscholingen. Aan de hand van deze ervaringen worden deelnemers tijdens de sessie uitgenodigd om onderling aan de slag te gaan en actiepunten te bedenken die nodig zijn om het curriculum van hun eigen opleiding meer internationaal te maken.

3. Werksessie Zo doen wij het, en jullie?, opleiding Sociaal werk

Door Joke Knockaert, internationaal opdrachthouder in de opleiding Sociaal werk en o.a. verantwoordelijk voor het Engelstalig semester programma Social Work from a global perspective, en door Linda Musch, opdrachthouder internationalisering in de opleiding Sociaal werk en o.a. verantwoordelijk voor Intensieve Programma’s, Arteldehogeschool.

Tijdens deze werksessie wordt vanuit de opleiding Sociaal werk aan de Arteldehogeschool work -in-progress in het internationaliseren van hun curriculum voorgesteld. Geen good practice maar een real practice, die de aanpak en implementatie van deze evenwichtsoefening vanuit een realistisch oogpunt benadert. De nadruk ligt op het procesverloop, met zijn ups en downs, het realiseren van veranderingen in het curriculum binnen een opleiding, de uitdagingen die daarbij komen kijken en de zoektocht naar bruikbare oplossingen om internationale leerresultaten te expliciteren. De deelnemers worden ook zelf aan het werk gezet om na te denken hoe zij het curriculum in hun eigen opleiding/departement kunnen internationaliseren, om feedback te geven over hun eigen ervaringen. Ze gaan op zoek naar actiepunten en ideeën voor de aanpak ervan en verwerven input om het internationaliseringproces (verder) vorm te geven.

De studiedag wordt afgesloten met een panelgesprek waarin Inge Piryns (Arteveldehogeschool), Hilde Lauwereys (KU Leuven) , Kristien Bauwens (PXL Hogeschool), Astrid van Laere en Sarah Tuytenschaever (VVS-vertegenwoordigers) rapporteren vanuit de parallelsessies en hun reflecties geven op de verworven inzichten.

# 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties

# 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties

# 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties

# 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties

# 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties # 11 over Internationale Competenties

 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area