02/04/2014 Forum Internationale competenties in het curriculum, Round-Up & Ways Forward

Internationalisering van het curriculum is als sub-actie opgenomen onder de actie Internationaal karakter van het Vlaams Hoger onderwijs versterken in het Actieplan Mobiliteit 2013, Brains on the Move (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/beleid/ActieplanMobiliteit/actieplan2013.pdf ). Tegen 2020 is het streefdoel dat 20-33% van de hoger onderwijs studenten een internationale ervaring heeft gehad. Maar de overige 67% van de studenten moet ook de mogelijkheid krijgen om internationale competenties te ontwikkelen. Hoe dient het curriculum aangepast om generieke competenties te bevorderen binnen de domeinen van de beheersing van vreemde talen, de interculturele competentie, de internationale betrokkenheid, en de persoonlijke groei? Welke andere competenties dienen studenten te verwerven om tegemoet te komen aan de noden van de arbeidsmarkt? Welk soort onderwijs dienen hogeronderwijsinstellingen hun studenten aan te bieden?

Antwoorden op deze vragen werden aangereikt op het forum Internationale competenties in het curriculum, Round Up & Ways Forward, georganiseerd door Flanders Knowledge Area, in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming en met de leden van het forum ADINSA. Dit forum was het laatste in een reeks van vier die van start ging in mei 2012. Het blikte kort terug op wat er in de vorige fora is behandeld, en ging in op hoe de hogeronderwijsinstellingen verder aan de slag kunnen en kunnen worden ondersteund bij de internationalisering van het curriculum. Het vierde forum had plaats op woensdag 2 april 2014 van 9.00 tot 16.30 in het Ellipsgebouw te Brussel en was bedoeld voor beleidsmakers, curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en personeel van de diensten kwaliteitszorg.

Het programma ving aan met een key note speech door dr. Fred Dervin, professor multicultural education aan de Universiteit van Helsinki in Finland.

Aansluitend volgde een sessie Internationalisering voor future-proof curricula met:

  • Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder, Vlaamse Werkgeversorganisatie Voka
  • Dirk Buyens, academisch decaan en hoofd HR Centre, Vlerick Business School
  • Karel Uyttendaele, voormalig directeur Beleidscel Staatssecretaris Informatisering, voormalig directeur Agoria en Hewlett-Packard (Europa-Azië)

Na een broodjeslunch volgden vier parallelsessies: Kwalitatieve evaluatievormen, Open Educational Resources, Mobility Windows, en Good practices (GPIP).

Op vraag van de deelnemers aan vorige fora werden vervolgens rondetafelgesprekken met ervaringsdeskundigen en counselors internationale competenties in het curriculum georganiseerd om ervaringen en praktijken uit te wisselen en om concrete vragen van deelnemers te bespreken.

De dag werd afgesloten met een beeldreflectie tijdens een receptie.

Hier vindt u een korte beschrijving van de namiddagsessies:

1. Kwalitatieve evaluatievormen, Sense or Sensibility?

Door Karine Hindrix, KHLeuven, en Paul Catteeuw, Karel de Grote-Hogeschool.

Ingeleid en gemodereerd door Karine Hindrix, KHLeuven.

In deze sessie wordt een korte introductie gegeven over kwalitatieve evaluatievormen. Vervolgens gaat Paul Catteeuw dieper in op zijn eigen ervaringen met portfolio-evaluatie. Zijn de kwalitatieve evaluatievormen geschikte methoden om interculturele competenties aan te leren? Wegen de pedagogische voordelen tegen de praktische nadelen op?

 

2. Open Educational Resources en MOOC’s: kansen voor internationalisering van curricula?

Door Luc Vandeput, KHLeuven en Ivan D’haese, Hogeschool Gent.

Ingeleid en gemodereerd door Jo Bastiaens, Thomas More.

In deze sessie wordt ingegaan op Open Educational Resources, het fenomeen Massive Open Online Courses (MOOCs), en de relevantie ervan voor hoger onderwijs en de kansen die OER en MOOCs kunnen bieden om het curriculum te internationaliseren.

Daarna organiseren de sprekers samen met de aanwezigen een gespreksronde (World Café). De bedoeling is om een aantal perspectieven op OER zoals beleid, didactiek, technologie, organisatie, te verkennen in functie van internationalisering en eventuele ervaringen met elkaar te delen.

 

3. Veranker de internationalisering in het curriculum en het programma: creëer 'windows of mobility'

Door Michaël Joris, Katholieke Hogeschool Limburg, en Patrick Bultinck, Universiteit Gent.

Ingeleid en gemodereerd door Michaël Joris.

Windows of mobility zouden een vaste waarde moeten zijn in het programma dat aan studenten wordt aangeboden. Het standaard aanbieden van windows of mobility in de opleiding zal een doorbraak zijn in het effectief implementeren van de internationale mobiliteit als een integraal onderdeel van het curriculum, waardoor een opleiding ook een betere greep krijgt op wat er tijdens die mobiliteit gebeurt, hoe die mobiliteit wordt uitgevoerd en hoe die kan worden geëvalueerd.

In deze sessie worden de karakteristieken besproken van de aanpak die leidt tot het creëren van mobility windows, waarbij er wordt uitgaan van enkele goede voorbeelden in de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Patrick Bultinck stelt initiatieven van de opleiding chemie aan de Universiteit Gent voor, nl. een Europees traject in het derde jaar Bachelor, en de link met de eurobachelor- en euromasterlabels, met daarnaast ook initiatieven die inkomende studenten beter integreren binnen de Gentse opleiding.

 

4. Good Practices inspireren

Door Axel Aerden, NVAO.

Ingeleid en gemodereerd door Frederik De Decker, Associatie Universiteit Gent. 

De NVAO heeft een kader ontwikkeld om de kwaliteit van internationalisering te beoordelen en te belonen met een bijzonder kwaliteitskenmerk. De onderliggende beoordelingsmethodologie wordt tevens gehanteerd om goede internationaliseringspraktijken breed te delen. Dit gebeurt enerzijds via de Good Practices Workshops en anderzijds via het Good Practices in Internationalisation Platform. Maar wat zijn goede praktijken voor dit platform? Hoe kunnen goede praktijken inspireren? En hoe kan deze aanpak internationalisering versterken?

 

 

# 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties

# 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties

# 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties

# 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties

# 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties

# 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties

# 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties # 12 over Internationale Competenties

 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Study Abroad

Study Abroad

www.studeerinhetbuitenland.be

Handbook Internationalisation

Handbook Internationalisation

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

The projects of Flanders Knowledge Area