Forum Windows for Mobility: Windows of Opportunity?

Mobility Window in het Curriculum is één van de acties opgenomen in het Actieplan Mobiliteit Brains on the Move (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/beleid/ActieplanMobiliteit/actieplan2013.pdf ). De operationele doelstelling is mobiliteit structureel inbouwen in de curricula van bachelor- en masteropleidingen. De Mobility Windows kunnen verschillen, afhankelijk van het soort van onderwijs, en kunnen zowel toegepast worden voor studie als voor stages, voor inkomende als voor uitgaande mobiliteit.

De aanpak die voor deze actie in het Actieplan Mobiliteit wordt voorgesteld is gezamenlijk overleg tussen het Departement Onderwijs en Vorming en de hogeronderwijsinstellingen, ten einde een advies uit te brengen aan de minister van onderwijs waarin knelpunten voor het inbouwen van een Mobility Window in kaart worden gebracht, en oplossingen voorgesteld.

Flanders Knowledge Area organiseerde op 6 november 2014 een forum Windows for Mobility: Windows of Opportunity? Het forum vond plaats van 9.30 tot 16.00 op de Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen, Voskenslaan 270 te Gent, en was bedoeld voor beleidsmakers, curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en personeel van de diensten kwaliteitszorg en internationalisering. Naast het bijdragen tot een advies voor de minister van onderwijs was het doel van de studiedag tevens om de hogeronderwijsinstellingen inspiratie aan te reiken bij het inbouwen van Mobility Windows in hun beleid internationalisering en bij het doorvoeren van programmawijzigingen, vanuit voorbeelden van modellen die reeds geïmplementeerd zijn.

Het programma ving aan met een key note speech door Irina Ferencz (ACA). Aansluitend volgde een tweede keynote door Thijs Verbeurgt en Gijs Coucke (Universiteit Gent) over een model Mobility Windows van de Universiteit Gent.

In parallelsessies werden telkens twee praktijkvoorbeelden voorgesteld waarop deelnemers zich konden inschrijven.

Sessie 1

AP Hogeschool – Bachelor Sociaal Werk, door Els De Ceuster, lector en teamleider Sociaal Cultureel Werk.

KU Leuven – Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gestructureerde mobiliteit, door Matt Tips, Stafmedewerker Internationalisering, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Sessie 2

Arteveldehogeschool - Bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind (PJK), door Sofie De Backer, opdrachthouder PJK Internationalisering Europa, en Erwin Van den Broeck, Internationalisering Zuiden.

Universiteit Gent – Bachelor Oosterse Talen en Culturen, China semester, door Ann Heirman, Opleidingsvoorzitter Oosterse Talen en Culturen.

Sessie 3

Hogeschool Gent – Bachelor Sociaal Werk, Gemeenschappelijke short mobility window met partnerinstellingen, door Christian Van Kerckhove, opleidingsvoorzitter.

Universiteit Gent – Samenwerking Faculteit Economie en Bedrijfsbeheer Universiteit Gent en Université de Liège, door Anita Reynaert, Beleidsmedewerker Internationale Betrekkingen, Faculteit Economie en Bedrijfsbeheer, en Gunther Vranken, Beleidsmedewerker Internationale Betrekkingen, Management School University of Liège.

Sessie 4

GROEP T – Leuven Education College – Bachelor Lerarenopleiding groept@dewereld, door Nick Vanmechelen en Jan Deglinne, Team Internationalisering GROEP T.

Universiteit Gent – Bachelor Toegepaste Taalkunde, Vak Immersie: taal en interculturaliteit door An Desmet, Beleidsmedewerker internationalisering Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Vanuit de succesfactoren en uitdagingen van de praktijkvoorbeelden van Mobility Windows besproken tijdens de parallelsessies, werden in een afsluitende plenaire sessie toekomstperspectieven voor Mobility Windows geboden.

# 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows

# 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows

# 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows # 14 over Mobility Windows


powerpoint Keynote 1_Irina Ferencz.pptx (05/11/2014 12:59 ♦ 742 kB)
powerpoint Keynote 2_Thijs Verbeurgt_Gijs Coucke.pptx (05/11/2014 13:03 ♦ 8.3 MB)
word Keynote speeches_verslag.docx (10/12/2014 08:43 ♦ 21 kB)
sessie 1
pdf Sessie 1_KU Leuven_Structurele Mobiliteit.pdf (18/11/2014 16:19 ♦ 1.5 MB)
powerpoint Sessie 1_AP Hogeschool_Sociaal Werk.ppt (05/11/2014 13:04 ♦ 6.1 MB)
word Sessie 1_verslag.docx (10/12/2014 08:45 ♦ 22 kB)
sessie 2
powerpoint Sessie 2_Universiteit Gent_China semester.ppt (05/11/2014 12:58 ♦ 5.9 MB)
word Sessie 2_verslag.docx (10/12/2014 08:47 ♦ 23 kB)
sessie 3
powerpoint Sessie 3_Hogeschool Gent_Sociaal Werk.pptx (05/11/2014 12:55 ♦ 628 kB)
word Sessie 3_verslag.docx (10/12/2014 08:50 ♦ 29 kB)
sessie 4
word Sessie 4_verslag.docx (10/12/2014 08:53 ♦ 24 kB)
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area