Stafmobiliteit

In samenwerking met EURASHE, de leden van het forum ADINSA en het departement Onderwijs en Vorming organiseerde Flanders Knowledge Area op maandag 8 juni 2015 in het Consciencegebouw te Brussel een forum rond stafmobiliteit.
Het forum was bedoeld voor beleidsmakers en personeel van de diensten Kwaliteitszorg, Internationalisering en van de ondersteunende diensten.

Het forum beoogde een totaalbeeld te schetsen van stafmobiliteit, nl. mobiliteit voor docenten, onderzoekers, administratief en technisch personeel; en te tonen hoe een draagvlak te creëren voor internationalisering vanuit het personeelsbeleid, de dienst Kwaliteitszorg en de ondersteunende diensten.

In de voormiddag werden plenaire sessies opgezet om het Europees en nationaal beleid rond stafmobiliteit in het licht te stellen. Over de middagpauze werden postersessies aangeboden met als focus hoe stafmobiliteit aan te wenden binnen de drie kerntaken van het hoger onderwijs. In de namiddag werden workshops opgezet rond fictieve profielen van hogescholen en universiteiten, met focus op implementering van stafmobiliteit. De dag werd afgesloten met een plenair panelgesprek.

Programma, presentaties en verslagen (volgt) van de namiddagsessies: zie download onderaan deze pagina.

postersessie

# 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit


# 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit

# 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit

# 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit

# 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit

# 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit # 15 over Stafmobiliteit

 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area