# 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All

Het 16de door Flanders Knowledge Area georganiseerde forum had plaats op donderdag 10 december 2015 in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel. Thema van het forum was: informatie, begeleiding en advies aan (potentieel) mobiele studenten. Het forum werd georganiseerd in samenwerking met het departement Onderwijs & Vorming, Bill en SIHO. Tijdens het forum werden projecten voorgesteld, communicatiestrategieën besproken, ervaringen gedeeld. Het werd een geanimeerd gebeuren met als doel: inspireren om mobiliteitscampagnes op te zetten en te omkaderen. De naam van het forum was dan ook toepasselijk: Mobility for All !

Programma en presentaties: zie downloads onderaan deze pagina.


# 16 Mobility for All

plenaire sessie 1

Intercultural Education Resources for Erasmus Students and their Teachers (IEREST)

Roger Janssens, stafmedewerker Internationalisering, faculteit Letteren KU Leuven

IEREST is een ondertussen afgerond Europees project dat tot doel had een modulair intercultureel leerpad te ontwikkelen voor de begeleiding van uitwisselingsstudenten voor, tijdens en na hun buitenlands verblijf. Vertrekkend vanuit een niet-essentialistische visie op interculturaliteit zijn 10 activiteiten uitgewerkt die nu voor gebruik en voor verdere ontwikkeling ter beschikking staan van alle mogelijke stakeholders. De sessie zal o.a. stilstaan bij enkele mogelijkheden en uitdagingen bij het gebruik van de IEREST-activiteiten.


# 16 Mobility for All

plenaire sessie 2

Man, vrouw van de wereld

Stéphanie Berger, directeur, BILL

Jongeren écht bereiken, het blijft voor veel organisaties een uitdaging. BILL kent als geen ander de challenges die bij jongerencommunicatie horen.

Vanuit eigen ervaring en de dagelijkse praktijk ontwikkelde BILL handige tips en tricks. Stephanie Berger, directeur bij BILL, legt uit hoe zij hun campagne rond het thema studeren in het buitenland ontwikkeld hebben.


# 16 Mobility for All

plenaire sessie 3

Buiten de traditionele Erasmusmobiliteit

Klaas Vansteenhuyse, Head International Office, UC Leuven Limburg

Op Erasmus gaan is een uitdrukking geworden die ondertussen in het Groene Boekje thuishoort. Binnen Vlaanderen verschuift echter het type mobiliteit in het hoger onderwijs naar andere vormen. Er is niet minder Erasmusmobiliteit maar meer andere mobiliteit. Tegelijkertijd verschuift ook de motivatie van de student, of de organisatie, om aan mobiliteit deel te nemen. Wat zijn de pro’s en con’s van deze toenemende diversiteit voor alle betrokkenen?


# 16 Mobility for All

plenaire sessie 4

Imagine, ... No limits to international exchange

Leen Thienpondt, projectmedewerker, SIHO; Resource Person EAIE ACCESS

Het aantal studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs stijgt. Tegelijk blijven ze ondervertegenwoordigd in internationale uitwisselingsprogramma’s.

Medewerkers van hogeronderwijsinstellingen hebben vaak veel vragen:

  • Willen studenten met een beperking naar het buitenland?
  • Is een internationale uitwisseling mogelijk voor studenten met een beperking?
  • Wat kunnen we vanuit de hogeschool of universiteit doen om deze groep van studenten aan te moedigen?
  • Hoe kunnen we inkomende en uitgaande studenten met een beperking beter ondersteunen?

Tijdens de presentatie gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Hiervoor nemen we je mee in het inspirerend verhaal van studenten met een beperking die deelnamen aan internationale mobiliteit. Vanuit hun ervaring geven ze adviezen aan hogeronderwijsinstellingen om de internationale ervaring van toekomstige studenten te verbeteren. Daarnaast stellen we de ABC Guide to Inclusive International Mobility for All voor. Deze gids is ontwikkeld door de ACCESS & Inclusion Expert Community van de European Association for International Education(EAIE). Zowel tips voor studenten met een beperking die overwegen om de stap te zetten als tips voor onderwijsinstellingen komen aan bod.

De deelnemers gaan zelf aan de slag, krijgen heel wat ideeën aangereikt en maken kennis met concrete materialen die ze kunnen inzetten bij het bouwen aan internationale mobiliteit voor alle studenten, inclusief studenten met een beperking.

# 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All # 16 Mobility for All

# 16 Mobility for All # 16 Mobility for All


powerpoint Mobility for All_IEREST_plenair 1.pptx (10/12/2015 05:49 ♦ 1.1 MB)
powerpoint Mobility for All_BILL_plenair 2.pptx (11/12/2015 08:27 ♦ 14.8 MB)
powerpoint Mobility for All_HoWest_plenair 4.pptx (09/12/2015 11:28 ♦ 7.5 MB)
powerpoint Mobility for All_SIHO_plenair 4.pptx (09/12/2015 11:16 ♦ 2.5 MB)
word forum 16_programma.docx (09/12/2015 11:13 ♦ 66 kB)
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area