# 17 over Stafmobiliteit

08/03/2016 Staff Mobility - Mobility of the Mind

Forum Flanders Knowledge Area
Staff Mobility - Mobility of the Mind, How to develop a sustainable HR strategy?
met steun van het departement Onderwijs en Vorming, i.s.m. ADINSA
8 maart 2016, 9.30-14.00
Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel

Op 8 maart 2016 organiseert Flanders Knowledge Area / ADINSA i.s.m. het department Onderwijs en Vorming in het Consciencegebouw te Brussel een forum Staff Mobility - Mobility of the Mind, How to develop a sustainable HR strategy? Dit forum bouwt voort op de meer algemene invalshoek van het eerste forum Stafmobiliteit van 8 juni 2015.

De nadruk van dit forum ligt niet in de eerste plaats bij het aanmoedigen van geografische mobiliteit maar bij het introduceren van Mobility of the Mind bij de hoger onderwijs staf. Mobility of the Mind kan worden gedefinieerd als de mindset achter 21st century skills en competenties als wereldburgerschap, creativiteit, ondernemerschap, zelfreflectie, taalvaardigheden, interculturele vaardigheden, etc.

Als hoger onderwijsinstellingen de drie kernopdrachten van het hoger onderwijs willen versterken, dan dienen ze inspanningen te leveren om 21st century skills bij studenten te ontwikkelen. Dit houdt in dat alle stafleden, ook de thuisblijvende, overtuigd zijn van het belang van deze competenties en dat ze zich deze idealiter ook zelf eigen maken. De mindset van alle belanghebbenden (onderwijzende staf, onderzoekers, staf van de ondersteunende diensten) die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 21st century skills bij studenten dient 'mobiel' te worden.

Het is duidelijk dat dit niet kan worden gerealiseerd zonder een ondersteunend HR-beleid op intitutioneel niveau. Daarom staan HR-diensten voor de uitdaging om een daadkrachtig HR-beleid op te zetten dat zowel Mobility of the Mind als geografische mobiliteit faciliteert bij alle belanghebbenden.

Het forum beoogt volgende vragen te beantwoorden:

 • Waarom is Mobility of the Mind belangrijk voor een hoger onderwijsinstelling?
 • Wat houdt Mobility of the Mind in?
 • Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld voor een duurzame stafmobiliteit, Mobility of the Mind, opdat een hoger onderwijsinstelling blijvend als innovatief en competitief wordt erkend? 

Doelgroep:
Beleidsmakers van de diensten Onderwijs, Onderzoek, Internationalisering, HR- en curriculumverantwoordelijken.


Programma:
Na een verwelkoming door Piet Van Hove, voorzitter van de raad van bestuur Flanders Knowledge Area, en een inleidend woord over de achterliggende gedachte voor het thema Mobility of the Mind door Magalie Soenen, Departement Onderwijs en Vorming, volgt een keynote speech:
Beyond Academics' Physical Mobility: the Many Ways of Internationalisation, door prof. dr. Ulrich Teichler, International Centre for Higher Education Research, Universiteit van Kassel, Duitsland.

Vervolgens vindt een panelgesprek plaats met Vlaamse en internationale sprekers, gemodereerd door Peter Mast, Lector Erasmushogeschool Brussel en freelance producer tvbrussel:

 • Frederik De Decker, Afdelingshoofd van de Afdeling Internationalisering, Universiteit Gent
 • Sébastien Huber, Senior beleidsmedewerker, Science Europe
 • Maha Najjar, HR Legal & International, Vrije Universiteit Brussel
 • Bodo Richter, Hoofd Innovation in Education, DG Onderwijs en Cultuur, Europese Commissie
 • Imran Uddin, directeur Onderwijsdienst, Arteveldehogeschool

Na de koffiepauze worden plenair een aantal praktijkvoorbeelden rond stafmobiliteit voorgesteld:

 • OTM and Internationalisation, door Thomas Eichenberger, Head Office for Faculty Affairs, ETH Zürich
 • HR and Internatiolisation, door Barbara Hasenmueller, International Officer, University of Bremen
 • Mobility of the Mind, given by birth to XXIst century's young researchers?, door Isabelle Halleux, Director Reseach and Development, Université de Liège.
 • HRS4R, door Nathalie Modjeska, Bureau Accompagnements Projects Recherche, Direction Innovation et Partenariats, Université de Montpellier

Het programma wordt afgesloten met een lunch en netwerkmoment.

De werktaal is het Engels.

 

 

 

# 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit

# 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit

# 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit

# 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit # 17 over Stafmobiliteit

 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Study Abroad

Study Abroad

www.studeerinhetbuitenland.be

Handbook Internationalisation

Handbook Internationalisation

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

The projects of Flanders Knowledge Area