# 9 Studentenforum

Studentenforum

georganiseerd i.s.m. VVS
Vlaamse Vereniging van Studenten

vrijdag 19 april 2013, Brussel

Op vrijdag 19 april 2013 organiseerde Flanders Knowledge Area vzw een studentenforum in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Het thema van dit rondetafelgesprek was: de meerwaarde van een internationale ervaring voor de student en zijn latere professionele leven.
Het forum bood de studenten de gelegenheid om in dialoog te gaan met een bestuurder van een werkgeversorganisatie, een HR-specialist, Bolognapromotoren, vertegenwoordigers van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen die in hun opleiding en / of professionele loopbaan internationale ervaring hebben geïntegreerd.

De volgende sprekers leverden een bijdrage aan het forum:

 • Dirk Buyens, academisch decaan en hoofd HR Centre, Vlerick Business School
 • Bart De Moor, vice-rector internationaal beleid, KU Leuven
 • Michaël Joris, stafmedewerker internationalisering, Katholieke Hogeschool Limburg
 • Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder, Vlaamse Werkgeversorganisatie Voka
 • Magalie Soenen, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, Departement Onderwijs en Vorming
 • Machteld Verbruggen, algemeen directeur, Thomas More hogeschool
 • Kathleen Van Heule, diensthoofd internationalisering, Hogeschool Gent

Piet Van Hove, voorzitter Flanders Knowledge Area vzw, zat het rondetafelgesprek voor.

Vragen die aan bod kwamen:

 • Is meer werkzekerheid een drijfveer voor studenten om op internationale uitwisseling of stage te gaan?
 • Welke specifieke competenties verwacht het werkveld als een afgestudeerde een internationale ervaring heeft opgedaan?
 • Zou het ontbreken van een internationale ervaring ooit een minwaarde kunnen worden op de arbeidsmarkt in het algemeen? Of enkel binnen specifieke sectoren?
 • Blijft effectieve internationale mobiliteit een meerwaarde wanneer een instelling inzet op internationalisation@home of zijn er bepaalde competenties die daardoor niet kunnen worden gevat?
 • Welk verschil maakt een buitenlandervaring op het vlak van persoonlijke groei?

Presentaties: zie downloads onderaan deze pagina.


powerpoint Studentenforum_Michael Joris.pptx (27/06/2013 15:08 ♦ 2.9 MB)
powerpoint Studentenforum_Kathleen Van Heule.pptx (27/06/2013 15:07 ♦ 1.4 MB)
powerpoint Studentenforum_Jo Libeer.pptx (27/06/2013 15:06 ♦ 11.6 MB)
powerpoint Studentenforum_Dirk Buyens.pptx (27/06/2013 15:03 ♦ 1.3 MB)
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area