GPW # 7 Kortrijk 2016 GPW # 7 Kortrijk 2016 GPW # 7 Kortrijk 2016 GPW # 7 Kortrijk 2016

De zevende editie van de Good Practices Workshop heeft plaats in Kortrijk, campus Hogeschool VIVES, op donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2016.

Beknopte beschrijving van de workshops

GPW # 7 Kortrijk 2016

1. Hogeschool Gent - Summer School, Evidence-based Practice in Health Care, improving outcomes and quality of life (N)

Liesbeth Van Coppenolle, opleidingsvoorzitter Logopedie en Audiologie
Liesbeth Van Heck, vakvoorzitter Verpleegkunde

Tijdens deel 1 van deze workshop stelt de spreker de case met betrekking tot de zomercampus voor aan de deelnemers. De tweede component heeft als doel om ervaringen uit te wisselen maar ook out of the box te denken. Hoe kunnen we de internationale dimensie binnen hoger onderwijs nog beter visibel maken? Via welke projecten of activiteiten brengen we kennis en ervaring van buitenlandse studenten, professionals en onderzoekers tot bij onze studenten? Welke methodes zijn het meest geschikt om studenten intercultureel en interprofessioneel te leren samenwerken? En hoe gaan we om met praktische knelpunten van bestaande of nieuwe initiatieven?

GPW # 7 Kortrijk 2016

2. Odisee - De communicatiestrategie rond internationalisering binnen het University College Odisee. Een case study. (N)

An De Moor, International Relations Officer

Na de laatste fusie in 2014 telt het University College Odisee maar liefst 38 professionele bacheloropleidingen, verspreid over 7 campussen, elk tot voor kort met een eigen bedrijfscultuur. Personeelsleden en studenten dreigden de internationaliseringsboot te missen omdat de communicatie misliep. De Dienst International Relations Office (DIRO) ontwikkelde daarom een Masterplan communicatie op maat van de diverse doelgroepen.

Per doelgroep is er op basis van de noden gekeken welke digitale instrumenten noodzakelijk zijn, en wat door wie wanneer waar en hoe moet gecommuniceerd worden. Het uiteindelijke doel is om het draagvlak voor internationalisering - ook @home - te vergroten, het streefcijfer van 20% internationalisering tegen 2020 te halen en ervoor te zorgen dat elke actor binnen Odisee aan public diplomacy doet.

GPW # 7 Kortrijk 2016

3. Saxion - Een good practice over valorisatie van internationalisering en multi-disciplinaire samenwerking (N)

Solange Panayotopoulos, Project Manager Connect, International Office
Chris van den Borne, Director International Office

Bij Saxion worden studenten opgeleid tot kritische burgers die in staat moeten zijn de problemen van de moderne tijd op te lossen. Deze problemen zijn tegenwoordig zo complex geworden dat de aanpak vanuit één specifiek perspectief of discipline niet meer volstaat. Zaken bekijken vanuit meerdere perspectieven wordt daarom in onderwijs en onderzoek gestimuleerd, met bijzondere aandacht voor internationalisering, ondernemerschap en naadloze aansluiting op de arbeidsmarkt.

In de workshop komen vier best practices aan bod: het Saxion Connect Programma, het Saxion Export Development programma, de Saxion Challenge Day en de Saxion Start-up Challenge.

GPW # 7 Kortrijk 2016

4. The Hague University of Applied Science - Mapping International and Intercultural Learning Outcomes in the European Studies Curriculum (E)

Eveke de Louw, Senior Lecturer of English, Coordinator of Internationalisation European Studies
Claudia Bulnes Sanchez, Mobility Coordinator European Studies

In this workshop the European Studies programme of The Hague University of Applied Sciences will share their journey towards constructing a robust intercultural competence continuum. The success of their journey lies in an inclusive and bottom-up approach where collegial conversations and a willingness to share learning are key. Using departmental ambassadors and engaging in collegial dialogues with module managers proved to be instrumental in securing faculty buy-in. By involving all, huge progress was made in internationalising and mapping learning outcomes, as well as heightening the sense of shared ownership of the curriculum.

GPW # 7 Kortrijk 2016

5. Thomas More - My Super Sweet Exchange @ Home (N)

Christina Hermans, opleidingscoördinator Office Management

Afgestudeerden hoger onderwijs moeten vandaag over competenties beschikken om in een internationale en multiculturele omgeving te functioneren. De opleiding Office Management van Thomas More vertaalde deze curriculumdoelstelling in het project Stakeholder Services in International Business, dat een sterke internationale leerlijn combineert met professioneel projectmanagement en service design, waarbij gebruikerservaringen het uitgangspunt zijn om nieuwe waardevolle diensten te ontwerpen. In een setting van co-creatie van eigen studenten en internationale studenten wordt het hele dienstverleningsaanbod van het International Office voor inkomende studenten onder de loupe genomen en suggesties ter verbetering aangeboden.

GPW # 7 Kortrijk 2016

6. Universiteit Antwerpen - Van Welcome Day naar Welcome Week: vernieuwde onthaaldagen voor internationale studenten (N)

Kim Boeye, International Students Office
Parul Goel, International Students Office
Herlinde Van de Maele, International Relations Office

De Universiteit Antwerpen organiseert sinds enkele jaren in het begin van het academiejaar een beperkte onthaalsessie voor internationale diplomastudenten en uitwisselingsstudenten. Deze onthaalsessies werden in 2015 hervormd en uitgebreid tot een Welcome Week, met informatie over Antwerpen, de universiteit, het Vlaamse onderwijssysteem en de nodige administratieve formaliteiten. Daarnaast werden er een aantal sociale activiteiten in de vorm van workshops en een beurs georganiseerd. Ook voor Nederlandse studenten werd er specifieke informatie voorzien.

Deze eerste Welcome Week was een succes maar er zijn nog een aantal knelpunten, bv. hoe zorgen we voor interactie met de Vlaamse studenten, welk aanbod is nodig voor studenten uit Nederland, en hoe best een buddy systeem opzetten – op instellingsniveau of faculteitsniveau? We kijken uit naar jullie ervaringen hiermee.

GPW # 7 Kortrijk 2016

7. Universiteit Gent - Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (N)

Frederik De Decker, afdelingshoofd Internationalisering

De Universiteit Gent nam als één van de universiteitsbrede kwaliteitsindicatoren in het kader van de instellingsreview op dat “tegen 2020 100% van de opleidingen internationale en interculturele competenties geïntegreerd heeft in de opleidingscompetenties”. Dit is een ambitieuze doelstelling, maar tegelijkertijd ook een antwoord op een aantal belangrijke hedendaagse uitdagingen waarvan de maatschappij terecht verwacht dat hogeronderwijsinstellingen meewerken aan het beantwoorden ervan.
In de plenaire sessie op donderdag zal Frederik dit proces in detail toelichten. Deze workshop gaat op een interactieve manier meer in de diepte in op de allignering van de internationaliseringsinitiatieven van een opleiding met de beoogde internationale / interculturele competenties.

GPW # 7 Kortrijk 2016 8. Universiteit Hasselt - Internationalisering in het curriculum van de Master of Transportation Sciences (N)

Mario Gielen, onderwijskundig adviseur Blended Learning

Door een alsmaar groeiende groep internationale studenten worden onderwijskundige instellingen tegenwoordig geconfronteerd met uitdagingen betreffende de selectie, werving en betere inhoudelijke voorbereiding van studenten (o.a. via een MOOC), verwachting en afstemming van de curriculuminhoud, maar ook m.b.t. integratie en support tijdens de opleiding. Samengevat gaan we dieper in op 3 aspecten: (1) Welke stappen ondernemen we om een kwalitatieve instroom te bewaken? (2) Hoe anticiperen we op multiculturele uitdagingen tijdens de masteropleiding? (3) Hoe gebruiken we de uitstroom om het gehele proces te verbeteren?

GPW # 7 Kortrijk 2016

9. University of Groningen - Internationalization of the Formal Curriculum - a structural approach of the International Classroom project (E)

Catherine Meissner, Educational Advisor

There are generic models that describe the process of internationalizing teaching and learning of higher education institutions.1 However, the integration of the educational context into a systematic approach for the whole university has been challenging. Examples of an overall institutional approach are therefore rare. This workshop will present and discuss the attempt of the UG of such an integrated approach for internationalizing learning outcomes.

The overall objective of the approach are to contribute to quality and innovation in education through internationalization and to create evidence that the University of Groningen is a truly international university at all levels.

1 - Leask, B. 2015. Internationalizing the Curriculum. Routledge: New York

GPW # 7 Kortrijk 2016

10. VIVES University College - ICAP – International Conferences Applied Psychology voor studenten en docenten bachelor Toegepaste Psychologie

Eveline Le Roy, Coordinator International Relations Applied Social Studies; Lecturer Bachelor Applied Psychology, Socio-Educational Care Work and Public Safety; Prevention Advisor Applied Social Studies

Een opleidingsonderdeel als belangrijke opstap naar een leerlijn internationale en interculturele competenties binnen het curriculum.
In deze workshop belichten we het ontstaan en de actuele inhoudelijke vormgeving binnen het samenwerkingsverband met partnerhogescholen in Vlaanderen en Nederland. Aan de hand van een SWOT analyse stellen we de leeractiviteiten van studenten en docenten voor alsook de learning outcomes. Dit leidt tot een aantal sleutelvragen voor de toekomstige werking en verdere uitbouw die we graag op een interactieve wijze voorleggen aan de deelnemers.


presentaties
powerpoint GPW 7_THUAS_plenair.pptx (26/05/2016 07:40 ♦ 1.2 MB)
powerpoint GPW 7_UGent_plenair.pptx (26/05/2016 09:42 ♦ 6.1 MB)
powerpoint GPW 7_ws_1_HoGent.pptx (30/05/2016 10:30 ♦ 7.2 MB)
pdf GPW7_ws2_Odisee.pdf (30/05/2016 10:40 ♦ 3.9 MB)
pdf GPW 7_ws 3_Saxion.pdf (26/05/2016 07:38 ♦ 2.1 MB)
powerpoint GPW 7_ws 4_THUAS.pptx (26/05/2016 07:38 ♦ 1.1 MB)
pdf GPW 7_ws 5_Thomas More.pdf (27/05/2016 15:59 ♦ 1.8 MB)
powerpoint GPW 7_ws 6_UA.pptx (26/05/2016 07:38 ♦ 3.4 MB)
powerpoint GPW 7_ws 9_RU Groningen.ppt (26/05/2016 07:39 ♦ 4.0 MB)
powerpoint GPW 7_ws 10_VIVES.pptx (26/05/2016 07:39 ♦ 2.9 MB)
programma
pdf GPW 7_programma_program.pdf (11/04/2016 09:23 ♦ 451 kB)
word WS 10_VIVES.docx (01/04/2016 09:01 ♦ 24 kB)
word WS 9_University of Groningen.docx (01/04/2016 08:32 ♦ 53 kB)
word WS 8_UHasselt.docx (01/04/2016 08:32 ♦ 25 kB)
word WS 7_Universiteit Gent.docx (01/04/2016 08:32 ♦ 62 kB)
pdf WS 6_UAntwerpen.pdf (01/04/2016 08:31 ♦ 475 kB)
word WS 5_Thomas More.docx (04/04/2016 07:38 ♦ 48 kB)
word WS 3_Saxion.docx (01/04/2016 08:31 ♦ 48 kB)
word WS 2_Odisee.docx (01/04/2016 08:31 ♦ 51 kB)
pdf WS 1_HoGent.pdf (01/04/2016 08:30 ♦ 457 kB)
word plenary_Ghent University.docx (01/04/2016 08:30 ♦ 61 kB)
informatie
excel GPW 7_hotels.xlsx (05/04/2016 11:38 ♦ 12 kB)
word GPW 7_wegbeschrijving.docx (05/04/2016 13:11 ♦ 139 kB)
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area