Flanders Knowledge Area vzw

missie en strategie

De missie van Flanders Knowledge Area bestaat erin bij te dragen tot de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs en zijn kwaliteit internationaal zichtbaar te maken.

Flanders Knowledge Area vzw werd opgericht in oktober 2008 onder naam: Flamenco vzw. In december 2012 werd de naam van de vzw gewijzigd en werd de doelstelling van de vereniging verbreed. Flanders Knowledge Area zal in de toekomst ook instaan voor de promotie van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek, door complementair en faciliterend op te treden ten opzichte van de inspanningen tot internationalisering van de individuele instellingen, en complementair aan de inspanningen van en in overleg met de bevoegde departementen van de Vlaamse overheid, in te staan voor de coördinatie van instellingsoverschrijdende initiatieven en door eigen inspanningen te leveren om het Vlaams hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek duidelijk te positioneren op internationale fora.

 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area